Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Hướng dẫn một Seoer đang tập seo phần 1

quy trình làm seo

bước 1 Tối ưu hóa website rùi mới bắt đầu tiến trình làm seo.
gắn các thẻ meta
 • < meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 • < title = thiet ke web, thiết kế web, thiet ke website = </title<
 • < meta name="robots" content="index, follow" />
 • < meta name="keywords" content="thiet ke web, thiết kế web, thiet ke website, thiết kế website, web design, quang ba website, quang ba web,vietnam hosting, thue may chu" />
 • < meta name="description" content="webtop - thiết kế web với tất cả đam mê và nhiệt huyết! Dich vu thiet ke web chuyen nghiep hang dau Vietnam." />
 • < meta name="generator" content="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" />
 • < meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 • < meta name="google-site-verification" content="QIOH_sUAc8AJ-VksYU0yvGwbpUq09haidYOYZf9t7Jo" chỉ số này bạn phải đăng kí mới có /<
 • < meta name="robots" content="all" /<
 • < meta name="language" content="Vietnamese,vn" /<
 • < meta name="author" content="thiet ke web, thiết kế web, thiet ke website" /<
 • < meta name="copyright" content="thiet ke web, thiết kế web, thiet ke website" /<
 • < meta name="p:domain_verify" content="d853c1f64f7ee207a5978e86ffd96d6d" chỉ số này bạn phải đăng kí mới có /<

 • < meta http-equiv="Content-Language" content="vi"/<
 • < meta name="DC.title" content="thiet ke web"/<
 • < meta name="geo.region" content="VN-65"/<
 • < meta name="geo.placename" content="2"/<
 • < meta name="geo.position" content="10.797982;106.731094" chỉ số này bạn phải đăng kí mới có/<
 • < meta name="ICBM" content="10.797982, 106.731094" chỉ số này bạn phải đăng kí mới có/<
Bước 2
 • Xác định kế hoạch phát triển website : Mục tiêu của chiến dịch cụ thể là gì? Ngân sách cho chiến dịch
 • Lựa chọn tên miền
 • Lựa chọn chiến lược từ khóa
Phân tích chiến dịch, ngân sách cho chiến dịch
Định hướng mặt hàng, đối tượng, số lượng tiền cần đầu tư
 • Mặt hàng : ví dụ: quần áo, theo mùa theo nhu cầu, theo thời trang, theo lễ hội
 • Mục tiêu : Đánh mạnh vào thị hiếu người dùng như : khách hàng trẻ tuổi, xintin..., Đánh mạnh vào thị trường nhanh vận chuyển tốt cho người dùng ít thời gian mua sắm...
 • Ngân sách : Tiếp thị nhanh và rẻ chất lượng.

bước 3
tối ưu hóa đường link dạng link chuẩn để google index ví dụ như : http://webtop.vn/tin-cong-nghe
Tổng kết bài
1. Nên sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa để ước tính được lưu lượng truy cập Dùng : Google adword keyword tool
2. Đảm bảo tiêu đề bài viết nằm trong thẻ H1
3. Đảm bảo 150 ký tự đầu tiên của phần nội dung bài viết có chứa từ khóa nằm trong thẻ H1
4. Sử dụng thẻ , để nhấn mạnh từ khóa, từ khóa liên quan (Meta description , Meta keywords)
5. tối ưu hóa đường link
6. Sử dụng liên kết AnchorText trong bài viết
7. Phân bổ đều từ khóa vào các yếu tố : Title, Meta description, URL, Alt ảnh, Text body, Heading
8. Sử dụng Alt Ảnh chứa từ khóa Images
9. Sử dụng TAG chứa từ khóa liên quan
10. XML site maps
11. Favicon
12. robots.txt
Hết phần 1