Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Hướng dẫn một Seoer đang tập seo phần 2

thẻ alt và title image của hình ảnh
Phân tích sự khác biệt của thẻ alt và title image của hình ảnh, ứng dụng để tối ưu website Rất nhiều Webmaster không nhận thấy sự khác nhau giữa thẻ alt và title.

Hướng dẫn một Seoer đang tập seo phần 1

quy trình làm seo

seo là chết. Bây giờ là gì? ( seo is Dead. Now What? )

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đã thay đổi đáng kể từ những ngày trước đó khi thuật ngữ lần đầu tiên được đặt ra và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đang bắt đầu gợi ý một sự thay đổi triết học cơ bản có hiệu quả sẽ làm cho seo truyền thống như là một nghề chết hoặc sắp chết. Đó là thời gian để tưởng tượng lại những gì nó có nghĩa là để quản lý bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm.