Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

một chút hiểu biết về nơi tôi du lịch đà lạt

Đà Lạt và những cái không
Đà Lạt không có máy lạnh mà có máy nóng (một dạng quạt tỏa nhiệt)
Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ
Đà Lạt không có xích lô
Đà Lạt không có xe ôm mà gọi là xe thồ
Đà Lạt không coi là bị "hâm" khi giữa trưa mặt áo ấm ra đường
Đà Lạt không có tiệm sửa xe máy sau 18 giờ
Đà Lạt không mở cửa tiệm trước 7 giờ (trừ tiệm ăn)
Đà Lạt không có cây xăng nào mở cửa sau 21 giờ
Đà Lạt không nơi nào giữ xe lấy tiền trừ chợ và trường học
Đà Lạt không bao giờ thấy tờ báo Lâm Đồng ngoài sạp báo
Đà Lạt không có tiệm hớt tóc máy lạnh, cà phê máy lạnh
Đà Lạt không có ranh giới công an giao thông và công an phường
Đà Lạt không có khái niệm phạt tại chỗ, 50 ngàn cũng lên kho bạc